יפוי כח מתמשך- לתכנן היום איך יראה המחר

 יפוי כח מתמשך- לתכנן היום איך יראה המחר

מה זה יפוי כח מתמשך? 

זהו מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו כבר היום כשהוא מבין ומסוגל לקבל החלטות, ולקבוע מי יטפל בענייניו בשלב בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. באמצעות יפוי הכח מתמשך ניתנת לאדם היכולת לממש את רצונותיו ביחס לפעולות עתידיות בכל ענייניו (אישיים, רפואיים ורכושיים) או חלקם , וזאת ללא מעורבות של בית המשפט.למי כדאי לערוך יפוי כח מתמשך? 

חשוב ומומלץ לערוך יפוי כח מתמשך לכל אדם, לא רק בגיל הזקנה, מאחר ושינוי לרעה במצבו של אדם עלול להתרחש בכל גיל, כך למשל מתאונה קשה גם בגיל צעיר עלול אדם לאבד את כשירותו ולא בהכרח כתוצאה ממחלות הקשורות בזקנה כגון דמנציה.

מי יכול לחתום על יפוי כח מתמשך? 

בגיר, מעל גיל 18 שהוא בעל כשירות, כלומר, מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מהו היתרון בעריכת יפוי כח מתמשך? 

לפני תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ("להלן: "החוק"), כאשר אדם היה מגיע למצב בו אינו יכול לקבל החלטות עבור ענייניו בעצמו, היה צורך לנקוט בהליך של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. בהליך זה מוסמך בית המשפט לבחור את האפוטרופוס בהתאם לשיקול דעתו ולאחר מינויו, נתון הוא לפיקוח של האפוטרופוס הכללי ובכלל זה מחויב הוא בהגשת דוחות מפורטים על פעילותו. במצב זה, האפוטרופוס פועל לפי השקפת עולמו, על אף שזו יכולה להיות מנוגדת לחלוטין להשקפותיו של האדם לו מונה האפוטרופוס.

התיקון לחוק, אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2016, חולל שינוי דרמטי בתחום זה. על פי התיקון לחוק, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות אחרות בעניינו(הפקדת יפוי כח מתמשך או מינוי תומך לקבלת החלטות). שינוי תפיסתי זה נותן ביטוי גדול יותר לרצונו של האדם, מאפשר לו לממש את רצונותיו ולקבוע כיצד יראו חייו בעתיד בהתאם להשקפותיו.

"רצונו של האדם זהו כבודו" (ספר חסידים, קנ"ב) 

באמצעות כלי משפטי נוח וגמיש זה, עורך יפוי הכח המתמשך (להלן: "הממנה") מסמיך מיופה כח (אחד או יותר) לטפל בענייניו ולדאוג למילוי צרכיו בצורה הטובה, הנאמנה והיעילה ביותר עבורו כאשר כבר לא יוכל לעשות כך בעצמו. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו להוראות ייפוי הכוח המתמשך, בכך, נשמרת למעשה הזכות הבסיסית ביותר, זכות האדם להחליט בעצמו מה יעשה בגופו וביתר ענייניו האישים. הצבת האדם במרכז ולא המגבלה מעניקה חשיבות ראשונה במעלה לערך היסוד- כבוד האדם.

מה הם הנושאים בהם ניתן לתת הנחיות מקדימות למיופה הכח? 

האדם אשר עורך את יפוי כח מתמשך אשר נקרא "ממנה" יכול לתת הנחיות מקדימות למיופה הכח אשר יפעלו בשמו ולקבוע מראש אילו החלטות תתקבלנה בקשר לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים או חלקם. 

כך למשל, במסגרת העניינים האישיים יוכל הממנה לתת הנחיות מקדימות בנוגע לסוגיות הבאות -   

- המשך מגוריו בדירתו או העברתו לדיור מוגן בחירת סוג הדיור המוגן המועדף ומיקומו, לרבות אפשרות לשילוב מטפל סיעודי לפי הצורך 

- הסמכת מיופה הכח לערוך ביקורות במקום שהותו לגבי אופן הטיפול בו 

- קביעת נסיבות בהן יינתנו מתנות (כגון: ברית, בר מצווה) וגובה המתנה אשר תינתן בכל אירוע. 

במסגרת העניינים הרכושיים יכול הממנה להסמיך את מיופה הכח לפעול בשמו בעניינים הבאים - 

ניהול כספים- מתן הוראות לגבי ניהול ומשיכת הכספים לצרכיו של הממנה בחשבון הבנק ומוצרים פנסיונים נוספים (כגון קופת גמל) 

נדל"ן- מכירת דירת מגורים או השכרתה, ובכלל זה חתימה על הסכם שכירות, טיפול בגביית דמי שכירות ישירות לחשבון הבנק של מיופה הכח, טיפול באחזקת הדירה ותשלומים שונים. 

רכב הנוסעים-  טיפול ותחזוקה שוטפים, ביטוח, מכירה לפי הנחיות הממנה. 


במסגרת העניינים הרפואיים רשאי הממנה לתת הנחיות מקדימות בנוגע לנושאים הבאים- 

- קבלת חוות דעת רפואית או מידע רפואי בנוגע למצבו של הממנה. 

- הסכמה לעבור כל בדיקה או טיפול ובכלל זה בדיקות דם, בדיקות אבחנתיות (כגון: סי.טי וכד'). 

- סירוב לקבל טיפול רפואי בשם הממנה 

- קבלת טיפול קונבנציונלי או טיפול ברפואה משלימה 


החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להתבצע בפני עורך דין אשר הוסמך לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, וכל עוד אין  לו עניין אישי בייפוי הכוח. 

כותבת המאמר, עו"ד יפית איקורט מוסמכת עפ"י חוק לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון.  

לתיאום פגישת ייעוץ-  054-7828252