הטבות במס שבח ומס רכישה עקב הימשכות משבר הקורונה

לאחרונה אושר תיקון לחוק "הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש -הוראת שעה- תיקוני חקיקה), התש"ף-2020" . תיקון זה מהווה בשורה משמחת במיוחד לרבים מבעלי הדירות אשר יוכלו ליהנות מהטבות המס (שבח ורכישה) נוכח הארכת התקופה למכירת דירתם כמפורט להלן, ועל ידי כך לחסוך עשרות אלפי שקלים בגין רכיב המס. 

מה מהות התיקון לחוק? 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מאפשר לבעל דירה יחידה אשר רכש דירה חדשה למכור את דירתו הקיימת בפטור ממס שבח, ובלבד והמכירה נעשתה תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה (להלן: "המועד הקובע"). 

עקב התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות אשר הוטלו על הציבור בעקבותיו לרבות סגרים, צמצום חיי מסחר והגבלות שונות בכל תחומי החיים, רבים ממשפרי הדיור לא הצליחו לעמוד בתנאי הקובע בחוק ולמכור את דירתם תוך 18 חודשים כאמור. כתוצאה מכך לא יכלו ליהנות מהפטור ממס שבח ואף לא ממדרגות מס רכישה מיטיבות למחזיקי דירה יחידה. 

במטרה להקל על הציבור, אושרה ביום 21.7.2020 הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי התקופה שבין  1.3.2020 ועד ליום 1.10.2020 לא תחשב במניין הימים לחישוב התקופה המזכה בפטור ממס שבח ובמדרגות מופחתות לעניין מס רכישה בגין דירה יחידה. 

בתיקון לחוק מיום 29.12.2020 הוארכה התקופה האמורה עד ליום 30.6.2021 . בהתאם לכך, התקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום 30.6.2021  (להלן: "התקופה המזכה") לא תיכלל במסגרת חישוב התקופה לשם מימוש הפטור ממס שבח וההטבה במסגרת מס הרכישה המופחת. 

בואו נבחן כיצד משפיע התיקון לחוק על רכישת דירה יד שנייה? 

לשם המחשה, ניקח לדוגמה זוג צעיר בעל דירה בת 4 חדרים. עם התרחבות המשפחה, החליט הזוג להתקדם לדירה מרווחת יותר, ורכש דירה חליפית בת 5 חדרים ביום 10.3.2019. בהתאם למועד הקובע בחוק מיסוי מקרקעין (לפני הוראת השעה והתיקון לה), היה על בני הזוג למכור את דירתם הקיימת עד ליום 9.9.2020. בעקבות התיקון לחוק כאמור, התקופה המזכה אינה נכללת במניין הימים, ובהתאם לכך יוכלו בני הזוג למכור את דירתם בפטור ממס שבח וליהנות ממדרגות מס רכישה מופחתות עד ליום 8.1.2022. 

האם יש לתיקון השפעה גם על רכישת דירה מקבלן?  

נמשיך עם הדוגמה הקודמת, רק שהפעם הזוג צעיר רכש דירת מגורים חדשה מקבלן ביום 1.2.2018. בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (לפני הוראת השעה ותיקון לחוק), היה עליו למכור את דירתו הישנה תוך 12 חודשים ממועד מסירת החזקה של הדירה החדשה. נניח שהחזקה נמסרה לבני הזוג ביום 2.4.2020. בהתאם לכך, היה עליהם למכור את דירתם הישנה עד ליום 1.4.2021. בעקבות התיקון לחוק כאמור, יוכלו בני הזוג למכור את דירתם בפטור ממס שבח  וכן ליהנות ממדרגות מס רכישה מופחתות עד ליום 29.9.2022. 

האם יש משמעות לתיקון לחוק במקרה בו אני רוכשים דירה חדשה כעת? 

מאחר והמועד הקובע בו יהיה על הרוכשים למכור את דירתם הקיימת הינו אחרי 30.6.2021, נכון לתיקון הנוכחי, לא יוכל ליהנות מהארכת התקופה הקבועה בחוק בתקופה המזכה, אלא אם כן יחול שינוי נוסף בחוק בעתיד. 


** המידע אינו מחייב ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר. הסתמכות עליו הינה באחריות המשתמש בלבד. יש לבחון הזכאות לפטור או להקלה במס בכל מקרה לגופו בהתאם לתנאיו הספציפיים.