יפוי כח מתמשך

תרצו לדעת למי מתאים לערוך יפוי כח מתמשך? באיזה תחומים הוא חל? מתי נכנס לתוקף?

אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא על יתרונות כלי משפטי זה במאמר אודות יפוי כח מתמשך  


לחלופין, ככל והאדם אינו כשיר לערוך יפוי כח מתמשך

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש