ליווי משפטי צופה עתיד

התחומים בהם ניתנים שירותים משפטיים על ידי עורכת דין יפית אייקורט-

עריכת צוואות וצוואות הדדיות

הגשת בקשה לצווי ירושה או צו קיום צוואה

רישום זכויות בנכסי מקרקעין מכח הורשה

הסכמים לחלוקת עיזבון